mmagreg
mmagreg
FREE
30 MIN
LESSON

English Assistance

Score: 0
18.00 USD /single lesson (60 min.)
Languages / English / Grammar

Lesson schedule

Tutor score

0%
positve
feedbacks
Lessons given:
0
Positives
0
Neutrals
0
Negatives
0

Students feedbacks

Tutor information

General information

nick mmagreg
country United States
languages English, Polish
contact

Education

For the past 2 years I have been learning Polish as well as assisting Polish speakers with improving their English skills. Przez ostatnie 2 lata byłem języka polskiego, jak również pomoc polskim głośniki z poprawy ich znajomości języka angielskiego.

Experience: 2 years

About me

Offering help for Polish speakers looking to improve their English. Whether you desire a specific goal, or just someone to practice speaking with. I speak some Polish but only at a beginner level. Oferuje pomoc polskim głośniki chcą poprawić swój angielski. Czy pragnienie konkretnego celu, albo tylko praktyka mówienia. Mówię niektórych polskich, ale tylko na poziomie początkującym.