phuong.vu
phuong.vu

LEARN VIETNAMESE WITH ME

Score: 0
5.00 USD /single lesson (60 min.)
Languages / Vietnamese

Lesson schedule

Tutor score

0%
positve
feedbacks
Lessons given:
0
Positives
0
Neutrals
0
Negatives
0

Students feedbacks

Tutor information

General information

nick phuong.vu
country Viet Nam
languages English, Vietnamese
contact

Education

Experience: 0 years

About me

Xin chào, tôi tên là Phương. Tôi 26 tuổi. Tôi là người Việt Nam nói tiếng mẹ đẻ.Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của tôi là về HR. Sở thích của tôi là nấu ăn và đi du lịch. Tôi muốn dạy tiếng Việt nếu cần. Và tôi cũng muốn học tiếng Anh. Chúng tôi có thể hợp tác để cải thiện ngoại ngữ, những gì chúng tôi muốn.